“ENGELLİLİK ve DİN” Editörlü Kitap Çağrısı

 

Başvuru Özet Taslağı ve Çağrı metni dosyası için tıklayınız

BASVURU ÖZET TASLAGI

“ENGELLİLİK ve DİN” İLSAM EDİTÖRLÜ KİTAP

Kıymetli Bilim İnsanları,

         Geçmişten günümüze insanlığın önemli problem alanlardan biri engelliliktir. En genel manada, doğuştan veya sonradan meydana gelen nedenlerle kişinin durumuna bağlı olarak normal kabul edilebilecek faaliyette bulunabilme yeteneğini sınırlandıran veya engelleyen dezavantajlı bir durum olarak tanımlanabilen engelliliğin gerek bireysel gerekse toplumsal açıdan insanlık için adeta bir sınav niteliği taşıdığı ifade edilebilir. İnsanlığın söz konusu sınavı her zaman başarıyla verdiğini söylemek ise mümkün görünmemektedir. O nedenledir ki engellilik ile başa çıkma, engelliliğin getirdiği dezavantajları azaltma ve engellilere bu doğrultuda gereken desteği sağlamaya yönelik çalışmalar, günümüz insan hakları tartışmaları kapsamında önemli bir yere sahiptir.

         Engellilik ile başa çıkmaya yönelik bireysel ve toplumsal farkındalık oluşturma ve destek sağlama alanlarından biri olarak karşımıza din çıkmaktadır. Dinin engelliliği anlamlandırmaya ve engellilik ile başa çıkma sürecinde manevi güç sağlamaya verdiği destek, engellilik ve din ilişkisinin önemli bir boyutunu oluşturmaktadır. Bu boyuta bağlı olarak engelli birey ve ailelerinin din ile ilişkileri, din eğitimi ve din hizmetlerinden beklentileri ile bu alanda verilen eğitim ve hizmetlerin niteliği, niteliği belirleyen etkenler, dinin engellilere yönelik bireysel, toplumsal ve evrensel farkındalık oluşturma kanalları, üzerinde durulması gereken başlıca problem alanları olarak değerlendirilebilir.

          Bahsi geçen hususlardan hareketle İLSAM Yayınları olarak bu çalışmamızda, din ile engellilik arasındaki ilişkiyi çeşitli açılardan ele almayı, konu ile ilgili problem alanlarına temas etmeyi ve çözüm önerileri getirmeyi hedeflemekteyiz. Bir başka ifadeyle bu çalışmadaki amacımız, genelde dinin, özelde İslam dininin engelliliğe bakışı, engelli bireylerin ve ailelerinin dine yaklaşım biçimleri, din ile ilgili problemleri, engellilere yönelik hizmet veren din görevlilerinin problemleri, engelli bireylerin ve ailelerinin din eğitimi ihtiyaçları ve beklentileri gibi konu başlıklarının yanı sıra engellilere yönelik din eğitiminin niteliği, engelli psikolojisi ve din, din dili ve engellilik gibi konuları ele alarak Türkiye’de engellilik ve din alanında yapılan çalışmalara önemli ve güncel bir katkı sunmaktır. İlahiyat sahasının Temel İslam Bilimleri bölümü içerisinde yer alan disiplinleri ile Felsefe ve Din Bilimleri bölümü içerisinde yer alan Din Eğitimi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi gibi disiplinlerinin yanı sıra Felsefe, Psikoloji, Eğitim, Sosyoloji, Tarih, Hukuk gibi sosyal bilimlerin ilgili tüm disiplinlerinde yapılan çalışmaları kapsayan ENGELLİLİK VE DİN isimli kitap projemizde sizleri de yer almaya davet ediyoruz.

Editör 

Doç. Dr. Banu GÜRER

Kitap Bölümü Koordinasyon ve İletişim

Muhammed Kadri Durmaz

 E-Posta: ilsamyayinlari@gmail.com

 
 
 

 

•    DETAYLAR

 

Kitabın, Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı (ÜAK)’nın Doçentlik Başvuru Şartlarında belirttiği tanımdaki “Tanınmış Uluslararası Yayınevi” şartlarına haiz (En az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar dünyanın bilinen üniversitelerinin kataloglarında yer alan) bir yayınevinde uluslararası ISBN No alınarak yayımlanması planlanmaktadır. Kitapta yer alan bölümler bir ya da birden fazla yazarlı olabileceği gibi, aynı yazar birden fazla eserle de katkı sunabilir. Orijinal araştırma ve derleme türündeki daha önce yayımlanmamış çalışmalardan oluşacak kitapta her yazar kendi çalışmasından sorumludur. Yayınevi ve Editörler yayımlanacak olan kitapta yer alan bölümlerde varılan sonuçlar veya fikirlerin sorumluluğunu taşımamaktadır. Yayınevi ve Editörlerin, bu yayında ileri sürülen bilgi, alet, ürün ya da işlevlerin doğruluğu, bütünlüğü, uygunluğu ve kullanılırlığı konusunda bir yüklenimi ve iddiası bulunmamaktadır. Bu sebeple herhangi bir nedenle sorumlu tutulamazlar. Kitapta yer alacak bölümlerin herhangi bir kısmı, Yayınevinin yazılı izni olmadıkça kaynak gösterilmeden yayınlanamaz, bilgi saklama sistemine alınamaz veya elektronik, mekanik vb. sistemlerle çoğaltılamaz. Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar iade edilmez ve yayınlanan yazılar için telif hakkı ödenmez. Kitap’ta yayın talebinde bulunan her katılımcıdan belli bir miktar yayın ücreti talep edilecektir. Hazırlanan kitap yazarlara 30 Temmuz 2023 tarihinde ulaştırılacaktır. Her yazara ücretsiz olarak 1 (bir) kitap gönderilecektir. Yazarlar, bahsi geçen kitap bölümü başvuru sürecinde, yazım sürecinde önemli tarihlere göre hareket etmelidirler. Gönderilen yazılar İLSAM Yayınları Yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.

 

•    ÖNEMLİ TARİHLER
Başvuru için Son Tarih: 03 NİSAN 2023
Tam Metinlerin Gönderilmesi: 20 MAYIS 2023
Kitapların Yazarlara Ulaştırılması: 30 TEMMUZ 2023
•    TAM METİN GÖNDERİM DETAYLARI
  1. Metin dili Türkçe olacaktır.
  2. Tam Metinler A4 (210×297 mm) kağıdı ölçüsünde, 25 aralık, iki yana yaslanmış, 12 punto Times New Roman olarak yazılmalıdır.
  3. Kenar ölçüleri soldan 4 cm, sağdan 2 cm ve de yukarıdan ve aşağıdan 3 cm olarak ayarlanmalıdır.
  4. Metin başlığı tek aralık, ortalanmış, 14 punto kalın, tümü büyük harf ve Times New Roman olarak yazılmalıdır.
  5. Başlıklar (Giriş ve Sonuç hariç) numaralandırılma şekline göre düzenlenmelidir.
  6. Metnin en başında yazar(lar)ın adı ve soyadı ile iletişim bilgilerini içeren bir kapak sayfası olmalıdır.
  7. Tam metinler; yukarıda belirtilen özellikler çerçevesinde tablolar, şekiller, özet ve kaynakça dâhil 20 SAYFAYI geçmemelidir.
  8. Dipnotlar ve kaynakça bilimsel akademik kurallara göre yazılmış olması
  9. Kaynak gösterimi için dipnot kaynakça sistemi olan “İSNAD ATIF 2″ kullanılmalıdır.

(Bkz. https://www.isnadsistemi.org/guide/isnad2/)

 

•    ÖNEMLİ BİLGİLER

Çalışmalarla ilgili İNTİHAL taraması sorumlu yazarlar ve Editör tarafından yapılacak olup,
İNTİHAL tespit edilen eserler yayınlanmayacaktır. Bu konuda Editör ve Yayınevi sorumlu
olmayıp, yaşanacak hukuki ihtilaflarda tüm sorumluluk ilgili bölüm yazarlarına aittir.
Gönderilen bölüm önerilerinde vakadan yola çıkarak yeni fikirler, metodlar ve teknikler ile
çözüm önerileri getiren metinlere öncelik verilmektedir. Kitapta bölüm yazarlığı yapmak
isteyen akademisyen ve araştırmacılar en geç 03 NİSAN 2023 tarihine kadar
başvurmaları gerekmektedir. Başvurusu kabul edilen adaylar için tam metinleri göndermesi
için son tarih 20 MAYIS 2023’dir. Bahse konu kitap için bölüm hazırlamayı
planlayan araştırmacı ve akademisyenlerin en az doktora öğrencisi seviyesinde olması
gerekmektedir. Sorularınıza en kısa sürede cevap alabilmek
için ilsamyayinlari@gmail.com adresine mail gönderebilirsiniz.

İLSAM hakkında ayrıntılı bilgi için www.ilsam.org.tr ve www.ilsamakademi.com adresi
ziyaret edilebilir.

İLGİLİ KONU BAŞLIKLARI

İSLAM VE ENGELLİLİK
KUR-AN VE HADİSLERDE ENGELLİLİK
İSLAM TARİHİNDE ENGELLİLİK
İSLAM’DA ENGELLİ HAKLARI
ENGELLİLER VE İBADET
ENGELLİLİK VE FIKIH
ENGELLİLİK VE KADER ALGISI

DİĞER DİNLER VE ENGELLİLİK
DİNLERİN ENGELLİLİĞE BAKIŞI
KUTSAL KİTAPLARDA ENGELLİLİK
ENGELLİLERE YÖNELİK MİTLER VE BATIL İNANÇLAR
DİN ADAMLARI VE ENGELLİLER

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE DİN VE ENGELLİLİK
ENGELLİ HAKLARININ TESİSİNDE DİNİN KONUMU
MÜSLÜMAN TOPLUMLARDA ENGELLİLİK VE DİN
BATI’DA ENGELLİLİK VE DİN

MEDYA, DİN VE ENGELLİLİK
SOSYAL MEDYADA DİN VE ENGELLİLİK
SİNEMA, DİN VE ENGELLİLİK
BASILI MEDYADA DİN VE ENGELLİLİK
EDEBİYATTA DİN VE ENGELLİLİK

DİN EĞİTİMİ, DİN PSİKOLOJİSİ VE ENGELLİLİK
ENGELLİLERE YÖNELİK DİN EĞİTİMİ
ENGELLİ EBEVEYNLİĞİ VE DİN EĞİTİMİ
DİN HİZMETLERİ VE ENGELLİLİK
DİN GÖREVLİLERİ VE ENGELLİLİK
ENGELLİ BİREY PSİKOLOJİSİ VE DİN
MANEVİ DANIŞMANLIK VE ENGELLİLİK

Not: Bölüm alt başlıkları öneri niteliğinde olup bunların dışında başlık önerileriniz olursa lütfen editörle veya İLSAM kitap bölümü ile irtibata geçiniz.

Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün