İLSAM’ın Gayesi

İLSAM İslam Dünyasının yeniden dirilişine, 3M prensibi ile özetlemiş olduğumuz Modern, Milliyetçi ve Muhafazakâr unsurları dengeli bir şekilde üzerinde barındıran din adamlarının/ilahiyatçıların öncülük edeceğine inanır. Asırlardır, İslâm Dünyası Modern, Milliyetçi ve Muhafazakâr din adamı/ilahiyatçı modelini oluşturamamanın sıkıntısını çekmiş ve bunun neticesinde de maalesef taassuba veya Kur’ân ölçüleri dışında bir rasyonalizme sürüklenmiş din adamları/ilahiyatçılar ortaya çıkmıştır.

İLSAM’in asıl varoluş gayesi, Kur’ân’ın mantığına, ruhuna ve özüne hâkim; ‘Allah Resulü (sav) bugün, 21. asırda yaşıyor olsaydı nasıl bir İslâm Medeniyeti inşa ederdi?’ sorusunun cevabını bulabilmiş, O’nun şekline, şemaline, kılığına, kıyafetine takılı kalmayarak, O’nun dünya görüşünü, hayata bakış açısını, yaşadığı zamanın sorunlarına getirdiği çözümlerin arkasındaki ilkeleri idrak edebilmiş; sağlıklı bir dünya-ahiret dengesi kurabilmiş, hem modern, hem milliyetçi, hem de sağlam dini bilgilerle donanmış, manevi ve ahlaki fazileti yüksek, hitabetiyle, zekâsıyla, nezaketiyle, empatisiyle, sempatisiyle, giyim kuşam tarzıyla, beyefendiliği ve hanımefendiliği ile insanlar arasında adeta bir cazibe merkezi haline gelebilmiş, kendine güvenen, birisinin dediği diğeriyle çelişmeyen, genç ve dinamik bir din bilginleri/ilahiyatçılar neslini yetiştirmektir.

İşte ancak bu zikrettiğimiz vasıflara haiz bir din bilginleri/ilahiyatçılar nesli toplumdaki taassubu kırabilir ve İslâm toplumlarında büyük inkılâpların yapılabilmesine, İslâm Dünyasının bilimde, kültürde, fende, felsefede, sanatta, sporda, ekonomide yani hayatın her alanında zirvelere çıkabilmesine öncülük edebilir.

İLSAM işte böylesi bir ilahiyatçı nesli yetiştirme amacıyla lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki ilahiyatçılara yönelik ülkemizdeki seçkin ilahiyatçı akademisyenlerin katkılarıyla İLSAM AKADEMİ OKULU bünyesinde seminerler düzenlemektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

three + 11 =

*

Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün