Anasayfa » Makaleler

Makaleler

Hanif İslâmı – M. İlyas BOZKURT

M. İlyas BOZKURT Revizyon Hareketi Genel Başkanı Cenâb-ı Hakk Kur’ân-ı Hakîm’de “Ey Yahya! Kitab’a var gücünle sarıl!” (dedik) ve henüz sabi iken ona (ilim ve) hikmet verdik…” (1) “Allah, hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse, ... Devamını Oku »

İslâm Hukuku Öğretimine Farklı Bir Yaklaşım-Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM

ÖZET İlahiyat fakültelerinde İslâm hukuku dersi hoca merkezli bir sistemle okutulmakta, öğrencinin derse katılımı en az düzeyde olmaktadır. Böyle olunca öğrencinin derse ilgisi azalmakta, konuları öğrenme yerine sınavdan geçer not alarak günü kurtarma hesabı yapmaktadır. ... Devamını Oku »

Yeni Bir İslam Medeniyeti İçin Maturidi ve Maturidiliğin Önemi – Prof. Dr. Hasan ONAT

Prof. Dr. Hasan ONAT İnsanlığın tarihsel akışı, her zaman doğrusal bir çizgi izlememiştir; iniş- çıkışlar, yükselişler, çöküşler olmasına rağmen, muhtemelen insan belleğinin yaşanan tecrübeleri ve çıkarılan dersleri de kaydetmesi sebebiyle, gittikçe gelişen bir birikim ve ... Devamını Oku »

Fıkıh Özelinde Dînî Bilgi ve Günümüzde İslam Algısı – Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU

Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Kur’an Araştırmaları Merkezi (KURAMER) İslam tabii ve fıtrî bir dindir. Allah bütün mevcudatı hikmeti ile yarattı, insanı yarattı. İnsanoğlunu yaratırken de ona kendi mesajını, kendi davetini kabul ... Devamını Oku »

Osmanlı Mahalle İmamlarının Performanslarına Dair – Prof. Dr. Mefail HIZLI

Prof. Dr. Mefail HIZLI Ankara İl Müftüsü Özet İslâm medeniyetinin önemli kurumlarından biri cami/mescidlerdir. İbadet dışında da pek çok amaca hizmet eden camiler, bu dinin kurucusu olan Hz. Muhammed tarafından ilk kez hicreti müteakip Kuba ... Devamını Oku »

Modern, Milliyetçi, Muhafazakâr Din Adamı-Akın KARADENİZ

Asırlardır, İslâm Dünyası Modern, Milliyetçi ve Muhafazakâr bir din adamı modelini oluşturamamanın sıkıntısını çekmiş ve bunun neticesinde de taassuba veya Kur’ân ölçüleri dışında bir rasyonalizme sürüklenmiş din adamları ortaya çıkmıştır. Âlem-i İslâm’ın yeniden dirilişine, Modern, ... Devamını Oku »

Hz.Peygamber’i (sas.) Her Çeşit Taklid, Onu Örnek Almak Değildir – Prof. Dr. Mehmed Said HATİBOĞLU

Prof. Dr. Mehmed Said HATİBOĞLU Rasulullah (sas.) Efendimiz tarihi olarak M. 6. yüzyılda dünyayı teşrif etmişler, kendisinin peygamber olacağını bilmeyen bir insan olarak büyümüşler. 40 yaşlarına gelince kendilerine vahiy nazil olmuş, vahiy daha sonra 23 ... Devamını Oku »

Kur’an’da İnsan Hakları–Prof. Dr. Bayraktar BAYRAKLI

Prof. Dr. Bayraktar BAYRAKLI Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi “Silm” kökünden gelen “İslam” kavramının manaları şunlardır: Güven İslam insanlığa “güven” getirmiştir. Devletlerarası ilişkilerden tutunuz, bir toplumun içinde yer alan devlet-halk ilişkilerine, ailede erkek kadın ... Devamını Oku »

Kadına Yönelik Şiddete Kur’ân’ın Bakışı – Prof. Dr. Mehmet OKUYAN

ÖZET İnsanlık tarihi incelendiğinde erkeklerin, sahip oldukları fiziki güç, kuvvet ve diğer bir takım sebepler nedeniyle kadınları ikinci derece varlıklar olarak gördükleri ve onlara bu doğrultuda davrandıkları görülecektir. Oysa İslam dini, kadına büyük değer vererek ... Devamını Oku »

Hz. Peygamberin Kadınlara Kazandırdığı Şahsiyet Hakkı-Prof. Dr. Salih KARACABAEY

Prof. Dr. Salih KARACABEY Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Kur’ân-ı Kerim’de Allah’ın “Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik”(1) buyurduğu Hz. Muhammed (s.a.v.); insanların hemcinslerine yaptıkları zulüm ve haksızlıklar sebebiyle, karanlıklar içerisinde yaşanan bir ... Devamını Oku »