Hadis

Hz.Peygamber’i (sas.) Her Çeşit Taklid, Onu Örnek Almak Değildir – Prof. Dr. Mehmed Said HATİPOĞLU

Prof. Dr. Mehmed Said HATİBOĞLU Rasulullah (sas.) Efendimiz tarihi olarak M. 6. yüzyılda dünyayı teşrif etmişler, kendisinin peygamber olacağını bilmeyen bir insan olarak büyümüşler. 40 yaşlarına gelince kendilerine vahiy nazil olmuş, vahiy daha sonra 23 ... Devamını Oku »

Hz. Peygamberi Örnek Almak ve Sünnete Tâbi Olmanın Anlamı Üzerine – Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ

Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ Diyanet İşleri Başkanı İlâhî öğretiler ile beşerî ideolojiler arasındaki en temel farklardan biri, ilâhî öğretilerin yaldızlı teoriler üzerine değil ilâhî muallimlerin, yani peygamberlerin örneklikleri üzerine bina edilmiş olmalarıdır. Vahyin bir beşer/peygamber ... Devamını Oku »

Klasik Hadis Usulünün Problemleri – Prof. Dr. Hayri KIRBAŞOĞLU

Prof. Dr. Hayri KIRBAŞOĞLU En kısa ifadeyle Hz. Peygamber’in (s.a.v) İslam’ı diyebileceğimiz sünnetin en önemli kaynağının hadisler olduğu şeklinde genel kanaatin aksine, en önemli kaynağın Kur’an-ı Kerim olduğunu, onun ardından ikinci derecede önemli kaynak olan ... Devamını Oku »

Dünyalı Peygamber – Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM

Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM (İzmir) Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi İnkârcılar, “Muhammed’e onu desteklemek üzere bir melek gönderilse (biz de görsek) olmaz mıydı?” derler… (En’âm, 6/8) Küfürde direnenler şöyle diyorlar: “Böyle peygamber mi ... Devamını Oku »

Hz. Peygamberin Kadınlara Kazandırdığı Şahsiyet Hakkı – Prof. Dr. Salih KARACABAEY

Prof. Dr. Salih KARACABEY Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Kur’ân-ı Kerim’de Allah’ın “Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik”(1) buyurduğu Hz. Muhammed (s.a.v.); insanların hemcinslerine yaptıkları zulüm ve haksızlıklar sebebiyle, karanlıklar içerisinde yaşanan bir ... Devamını Oku »

Hurafeler Karşısında Hz. Muhammed (sav) – Prof. Dr. İbrahim SARIÇAM

  Prof. Dr. İbrahim SARIÇAM                                                         Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Hurafeler, mantıksal temeli ve gerçek hayatla ilgisi bulunmayan yanlış inanç ve uygulamalardır. Din dışı alanlarda görülmekle birlikte dini konularda daha yaygındırlar. Irk ve ... Devamını Oku »

Hz. Peygamber’in Nezaket ve Merhameti – Prof. Dr. Saffet KÖSE

Prof. Dr. Saffet KÖSE Konya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Hz. Peygamber’in en önemli özelliklerinden birisi O’nun merhameti ve bundan doğan nezaketidir. İnsanları birbirine yaklaştıran, gönülleri kaynaştıran da bu tutumdur. Türkçede nezaketin karşıtı olarak kabalık ... Devamını Oku »