Anasayfa » İslam Mezhepleri Tarihi

İslam Mezhepleri Tarihi

Hanif İslâmı – M. İlyas BOZKURT

M. İlyas BOZKURT Revizyon Hareketi Genel Başkanı Cenâb-ı Hakk Kur’ân-ı Hakîm’de “Ey Yahya! Kitab’a var gücünle sarıl!” (dedik) ve henüz sabi iken ona (ilim ve) hikmet verdik…” (1) “Allah, hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse, ... Devamını Oku »

Selefilik Tehlikesi ve IŞİD Terör Örgütü – Akın KARADENİZ

Akın KARADENİZ TÜDEF Genel Başkanı – İLSAM Genel Koordinatörü Hz. Ali ve Muaviye arasındaki savaşı Muaviye’nin kazanıp devleti ve rejimi ele geçirmesi İslam tarihinde karanlık bir dönem olan Emevi Döneminin başlamasına sebebiyet vermiştir. Emevi rejimi ... Devamını Oku »

Küreselleşen Dünyada Dinî Kimlikler ve Mezhepler – Prof. Dr. Sıddık KORKMAZ

KÜRESELLEŞEN DÜNYADA DİNÎ KİMLİKLER VE MEZHEPLER RELIGIOUS IDENTITIES AND SECTS IN A GLOBALIZING WORLD Prof. Dr. Sıddık KORKMAZ* ÖZET Din olgusu insanlığın tarihi kadar eskidir ve insanlığın geleceği kadar da uzun ömürlü olacaktır. Çünkü bu ... Devamını Oku »

Haniflik, Hanefilik ve Nizamiye Medreseleri – Akın KARADENİZ

Akın KARADENİZ TÜDEF Genel Başkanı – İLSAM Genel Koordinatörü Yüce Allah Rûm Sûresi 30. Ayette “Yüzünü Allah’ın fıtratı olan hanif dinine çevir ki Allah insanları bu fıtrat üzere yaratmıştır.” buyurmaktadır. Bu ayetten de anlaşılacağı üzere ... Devamını Oku »