Anasayfa » Felsefe ve Din Bilimleri

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Egitimi’nde Aklın Yeri – Prof. Dr. Bayraktar BAYRAKLI

Prof. Dr. Bayraktar BAYRAKLI Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi İslam âleminde asırlar boyu tartışılan konulardan biri ve en başta geleni, akıl-vahiy ilişkisidir. Dinde akıl ile vahyin yerini, alanını ve ağırlığını tesbit edememek, onların kavga ... Devamını Oku »

Din ve Çağdaşlık – Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU

Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU 16. Diyanet İşleri Başkanı İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi KURAMER Müdürü Kutlu Doğum haftası denildiğinde, Hz. Peygamberi anmak, daha da önemlisi O’nu anlamak, O’nun temsil ettiği aşkın değerler bütününü tanımak ve hayatımıza ... Devamını Oku »

Sosyal Hayatımızda Oruç – Prof. Dr. Salih KARACABEY

Prof. Dr. Salih KARACABEY Bozok Üniversitesi Rektörü Hz. Âdem’den itibaren bütün semavi dinlerin ve onu tebliğ etmekle görevlendirilen peygamberlerin üzerinde hassasiyetle durdukları konuları iki temel alan içerisinde incelemek mümkündür: Bunlardan birincisi Allah’a iman ve sadece ... Devamını Oku »

Tarihimizde Ramazan, Biz ve Gayrimüslimler – Prof. Dr. Nesimi YAZICI

Prof. Dr. Nesimi YAZICI Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Bilindiği gibi Müslümanlar açısından Ramazan ayları, dünyanın hangi bölgesinde yaşarlarsa yaşasınlar, geçmişten günümüze ve şüphesiz geleceğe uzanan zaman diliminde, hayatlarının en önemli dönemlerini oluşturmuş/oluşturacaktır. Bu ... Devamını Oku »

Din ve Barış: Dinin Dünya Barışına Katkısı – Prof. Dr. Ahmet GÜÇ

Din ve Barış: Dinin Dünya Barışına Katkısı Religion and Peace: The Contribution of the Religion to the World Peace Prof. Dr. Ahmet GÜÇ Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Giriş Özellikle 11 Eylül 2002’de ABD’deki ... Devamını Oku »

Hz. Peygamber’in Önceki Kutsal Kitaplarda Müjdelenmesi – Prof. Dr. Ahmet GÜÇ

Prof. Dr. Ahmet GÜÇ Uludağ Ünv. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi Genel olarak Hz. Muhammed’in nübüvvetini, özel olarak da önceki kutsal kitaplarda O’nun (sav) peygamberliğini müjdeleyen metinler “Beşâiru’n-Nübüvve” terimiyle ifade edilmektedir. Beşâir, “sevinmek ve sevindirmek” anlamındaki ... Devamını Oku »

Yahudilikte Oruç – Doç. Dr. Muhammet TARAKÇI

Doç. Dr. Muhammet TARAKÇI Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Kur’an-ı Kerim, orucun önceki kavimlere de farz kılındığını açıklamaktadır (Bakara, 2/183). Kur’an’ın en çok bilgi verdiği topluluklar Yahudiler ve Hıristiyanlar olduğuna göre, bu açıklamanın muhatabı ... Devamını Oku »

Çocuklara Oruç İbadetinin Öğretimi – Prof. Dr. Mehmet Emin AY

Prof. Dr. Mehmet Emin AY Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi İnsan karakterinin 2/3’ünün çocukluk yıllarında teşekkül ettiğini söyler uzmanlar… Bu nedenle, çocuk eğitimi üzerinde çalışanlar, çocukluk yıllarının planlı ve bilinçli bir şekilde çocuğa yönelik ... Devamını Oku »