Anasayfa » İlahiyat İlimleri Araştırma Merkezi

İlahiyat İlimleri Araştırma Merkezi

Hz.Peygamber’i (sas.) Her Çeşit Taklid, Onu Örnek Almak Değildir – Prof. Dr. Mehmed Said HATİPOĞLU

Prof. Dr. Mehmed Said HATİBOĞLU Rasulullah (sas.) Efendimiz tarihi olarak M. 6. yüzyılda dünyayı teşrif etmişler, kendisinin peygamber olacağını bilmeyen bir insan olarak büyümüşler. 40 yaşlarına gelince kendilerine vahiy nazil olmuş, vahiy daha sonra 23 ... Devamını Oku »

İslâm Hukuku Öğretimine Farklı Bir Yaklaşım – Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM

ÖZET İlahiyat fakültelerinde İslâm hukuku dersi hoca merkezli bir sistemle okutulmakta, öğrencinin derse katılımı en az düzeyde olmaktadır. Böyle olunca öğrencinin derse ilgisi azalmakta, konuları öğrenme yerine sınavdan geçer not alarak günü kurtarma hesabı yapmaktadır. ... Devamını Oku »

Hz. Peygamberi Örnek Almak ve Sünnete Tâbi Olmanın Anlamı Üzerine – Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ

Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ Diyanet İşleri Başkanı İlâhî öğretiler ile beşerî ideolojiler arasındaki en temel farklardan biri, ilâhî öğretilerin yaldızlı teoriler üzerine değil ilâhî muallimlerin, yani peygamberlerin örneklikleri üzerine bina edilmiş olmalarıdır. Vahyin bir beşer/peygamber ... Devamını Oku »

Klasik Hadis Usulünün Problemleri – Prof. Dr. Hayri KIRBAŞOĞLU

Prof. Dr. Hayri KIRBAŞOĞLU En kısa ifadeyle Hz. Peygamber’in (s.a.v) İslam’ı diyebileceğimiz sünnetin en önemli kaynağının hadisler olduğu şeklinde genel kanaatin aksine, en önemli kaynağın Kur’an-ı Kerim olduğunu, onun ardından ikinci derecede önemli kaynak olan ... Devamını Oku »

Dünyalı Peygamber – Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM

Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM (İzmir) Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi İnkârcılar, “Muhammed’e onu desteklemek üzere bir melek gönderilse (biz de görsek) olmaz mıydı?” derler… (En’âm, 6/8) Küfürde direnenler şöyle diyorlar: “Böyle peygamber mi ... Devamını Oku »

Taassup ve İrtica – M. İlyas BOZKURT

M. İlyas BOZKURT Revizyon Hareketi Genel Başkanı Cenâb-ı Hakk Kur’ân-ı Mübin’de “Hani inkâr edenler kalplerine taassubu, cahiliye taassubunu yerleştirmişlerdi. Allah ise, Peygamberine ve inananlara huzur ve güvenini indirmiş ve onların takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma) ... Devamını Oku »

Hz. Peygamberin Kadınlara Kazandırdığı Şahsiyet Hakkı – Prof. Dr. Salih KARACABAEY

Prof. Dr. Salih KARACABEY Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Kur’ân-ı Kerim’de Allah’ın “Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik”(1) buyurduğu Hz. Muhammed (s.a.v.); insanların hemcinslerine yaptıkları zulüm ve haksızlıklar sebebiyle, karanlıklar içerisinde yaşanan bir ... Devamını Oku »

Hurafeler Karşısında Hz. Muhammed (sav) – Prof. Dr. İbrahim SARIÇAM

  Prof. Dr. İbrahim SARIÇAM                                                         Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Hurafeler, mantıksal temeli ve gerçek hayatla ilgisi bulunmayan yanlış inanç ve uygulamalardır. Din dışı alanlarda görülmekle birlikte dini konularda daha yaygındırlar. Irk ve ... Devamını Oku »

İslâm’ı Anlama ve Anlatma Metodu Akıl/İlim Kaynağı – Prof. Dr. Hüseyin ATAY

Prof. Dr. Hüseyin ATAY İSLAM’I ANLAMA VE ANLATMA METODU AKIL/İLİM KAYNAĞI Yüce Allah insanı yarattı ve ona bir bilgi kaynağı verdi. İnsan bu bilgi kaynağına göre bilgi elde edecek, bilmediğini onunla öğrenecek, bilgi üretecek ve ... Devamını Oku »

Yeni Bir İslam Medeniyeti İçin Maturidi ve Maturidiliğin Önemi – Prof. Dr. Hasan ONAT

Prof. Dr. Hasan ONAT İnsanlığın tarihsel akışı, her zaman doğrusal bir çizgi izlememiştir; iniş- çıkışlar, yükselişler, çöküşler olmasına rağmen, muhtemelen insan belleğinin yaşanan tecrübeleri ve çıkarılan dersleri de kaydetmesi sebebiyle, gittikçe gelişen bir birikim ve ... Devamını Oku »