Anasayfa » Yazar Arşivi: ilsam (sayfa 3)

Yazar Arşivi: ilsam

Yeni Bir İslam Medeniyeti İçin Maturidi ve Maturidiliğin Önemi – Prof. Dr. Hasan ONAT

Prof. Dr. Hasan ONAT İnsanlığın tarihsel akışı, her zaman doğrusal bir çizgi izlememiştir; iniş- çıkışlar, yükselişler, çöküşler olmasına rağmen, muhtemelen insan belleğinin yaşanan tecrübeleri ve çıkarılan dersleri de kaydetmesi sebebiyle, gittikçe gelişen bir birikim ve ... Devamını Oku »

Hz. Peygamberi Örnek Almak ve Sünnete Tâbi Olmanın Anlamı Üzerine – Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ

Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ Diyanet İşleri Başkanı İlâhî öğretiler ile beşerî ideolojiler arasındaki en temel farklardan biri, ilâhî öğretilerin yaldızlı teoriler üzerine değil ilâhî muallimlerin, yani peygamberlerin örneklikleri üzerine bina edilmiş olmalarıdır. Vahyin bir beşer/peygamber ... Devamını Oku »

Fıkıh Özelinde Dînî Bilgi ve Günümüzde İslam Algısı – Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU

Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Kur’an Araştırmaları Merkezi (KURAMER) İslam tabii ve fıtrî bir dindir. Allah bütün mevcudatı hikmeti ile yarattı, insanı yarattı. İnsanoğlunu yaratırken de ona kendi mesajını, kendi davetini kabul ... Devamını Oku »

Osmanlı Mahalle İmamlarının Performanslarına Dair – Prof. Dr. Mefail HIZLI

Prof. Dr. Mefail HIZLI Ankara İl Müftüsü Özet İslâm medeniyetinin önemli kurumlarından biri cami/mescidlerdir. İbadet dışında da pek çok amaca hizmet eden camiler, bu dinin kurucusu olan Hz. Muhammed tarafından ilk kez hicreti müteakip Kuba ... Devamını Oku »

Osmanlı Mahalle İmamlarının Performanslarına Dair – Prof. Dr. Mefail HIZLI

Prof. Dr. Mefail HIZLI Ankara İl Müftüsü Özet İslâm medeniyetinin önemli kurumlarından biri cami/mescidlerdir. İbadet dışında da pek çok amaca hizmet eden camiler, bu dinin kurucusu olan Hz. Muhammed tarafından ilk kez hicreti müteakip Kuba ... Devamını Oku »

Klasik Hadis Usulünün Problemleri – Prof. Dr. Hayri KIRBAŞOĞLU

Prof. Dr. Hayri KIRBAŞOĞLU En kısa ifadeyle Hz. Peygamber’in (s.a.v) İslam’ı diyebileceğimiz sünnetin en önemli kaynağının hadisler olduğu şeklinde genel kanaatin aksine, en önemli kaynağın Kur’an-ı Kerim olduğunu, onun ardından ikinci derecede önemli kaynak olan ... Devamını Oku »

Dünyalı Peygamber – Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM

Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM (İzmir) Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi İnkârcılar, “Muhammed’e onu desteklemek üzere bir melek gönderilse (biz de görsek) olmaz mıydı?” derler… (En’âm, 6/8) Küfürde direnenler şöyle diyorlar: “Böyle peygamber mi ... Devamını Oku »

Modern, Milliyetçi, Muhafazakâr Din Adamı-Akın KARADENİZ

Asırlardır, İslâm Dünyası Modern, Milliyetçi ve Muhafazakâr bir din adamı modelini oluşturamamanın sıkıntısını çekmiş ve bunun neticesinde de taassuba veya Kur’ân ölçüleri dışında bir rasyonalizme sürüklenmiş din adamları ortaya çıkmıştır. Âlem-i İslâm’ın yeniden dirilişine, Modern, ... Devamını Oku »

Taassup ve İrtica – M. İlyas BOZKURT

M. İlyas BOZKURT Revizyon Hareketi Genel Başkanı Cenâb-ı Hakk Kur’ân-ı Mübin’de “Hani inkâr edenler kalplerine taassubu, cahiliye taassubunu yerleştirmişlerdi. Allah ise, Peygamberine ve inananlara huzur ve güvenini indirmiş ve onların takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma) ... Devamını Oku »

Hz.Peygamber’i (sas.) Her Çeşit Taklid, Onu Örnek Almak Değildir – Prof. Dr. Mehmed Said HATİBOĞLU

Prof. Dr. Mehmed Said HATİBOĞLU Rasulullah (sas.) Efendimiz tarihi olarak M. 6. yüzyılda dünyayı teşrif etmişler, kendisinin peygamber olacağını bilmeyen bir insan olarak büyümüşler. 40 yaşlarına gelince kendilerine vahiy nazil olmuş, vahiy daha sonra 23 ... Devamını Oku »