Anasayfa » Yazar Arşivi: ilsam (sayfa 4)

Yazar Arşivi: ilsam

Osmanlı Mahalle İmamlarının Performanslarına Dair – Prof. Dr. Mefail HIZLI

Prof. Dr. Mefail HIZLI Ankara İl Müftüsü Özet İslâm medeniyetinin önemli kurumlarından biri cami/mescidlerdir. İbadet dışında da pek çok amaca hizmet eden camiler, bu dinin kurucusu olan Hz. Muhammed tarafından ilk kez hicreti müteakip Kuba ... Devamını Oku »

Klasik Hadis Usulünün Problemleri – Prof. Dr. Hayri KIRBAŞOĞLU

Prof. Dr. Hayri KIRBAŞOĞLU En kısa ifadeyle Hz. Peygamber’in (s.a.v) İslam’ı diyebileceğimiz sünnetin en önemli kaynağının hadisler olduğu şeklinde genel kanaatin aksine, en önemli kaynağın Kur’an-ı Kerim olduğunu, onun ardından ikinci derecede önemli kaynak olan ... Devamını Oku »

Dünyalı Peygamber – Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM

Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM (İzmir) Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi İnkârcılar, “Muhammed’e onu desteklemek üzere bir melek gönderilse (biz de görsek) olmaz mıydı?” derler… (En’âm, 6/8) Küfürde direnenler şöyle diyorlar: “Böyle peygamber mi ... Devamını Oku »

Modern, Milliyetçi, Muhafazakâr Din Adamı-Akın KARADENİZ

Asırlardır, İslâm Dünyası Modern, Milliyetçi ve Muhafazakâr bir din adamı modelini oluşturamamanın sıkıntısını çekmiş ve bunun neticesinde de taassuba veya Kur’ân ölçüleri dışında bir rasyonalizme sürüklenmiş din adamları ortaya çıkmıştır. Âlem-i İslâm’ın yeniden dirilişine, Modern, ... Devamını Oku »

Taassup ve İrtica – M. İlyas BOZKURT

M. İlyas BOZKURT Revizyon Hareketi Genel Başkanı Cenâb-ı Hakk Kur’ân-ı Mübin’de “Hani inkâr edenler kalplerine taassubu, cahiliye taassubunu yerleştirmişlerdi. Allah ise, Peygamberine ve inananlara huzur ve güvenini indirmiş ve onların takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma) ... Devamını Oku »

Hz.Peygamber’i (sas.) Her Çeşit Taklid, Onu Örnek Almak Değildir – Prof. Dr. Mehmed Said HATİBOĞLU

Prof. Dr. Mehmed Said HATİBOĞLU Rasulullah (sas.) Efendimiz tarihi olarak M. 6. yüzyılda dünyayı teşrif etmişler, kendisinin peygamber olacağını bilmeyen bir insan olarak büyümüşler. 40 yaşlarına gelince kendilerine vahiy nazil olmuş, vahiy daha sonra 23 ... Devamını Oku »

Hz. Peygamberin Kadınlara Kazandırdığı Şahsiyet Hakkı – Prof. Dr. Salih KARACABAEY

Prof. Dr. Salih KARACABEY Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Kur’ân-ı Kerim’de Allah’ın “Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik”(1) buyurduğu Hz. Muhammed (s.a.v.); insanların hemcinslerine yaptıkları zulüm ve haksızlıklar sebebiyle, karanlıklar içerisinde yaşanan bir ... Devamını Oku »

Kur’an’da İnsan Hakları–Prof. Dr. Bayraktar BAYRAKLI

Prof. Dr. Bayraktar BAYRAKLI Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi “Silm” kökünden gelen “İslam” kavramının manaları şunlardır: Güven İslam insanlığa “güven” getirmiştir. Devletlerarası ilişkilerden tutunuz, bir toplumun içinde yer alan devlet-halk ilişkilerine, ailede erkek kadın ... Devamını Oku »

Hurafeler Karşısında Hz. Muhammed (sav) – Prof. Dr. İbrahim SARIÇAM

  Prof. Dr. İbrahim SARIÇAM                                                         Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Hurafeler, mantıksal temeli ve gerçek hayatla ilgisi bulunmayan yanlış inanç ve uygulamalardır. Din dışı alanlarda görülmekle birlikte dini konularda daha yaygındırlar. Irk ve ... Devamını Oku »

İslâm’ı Anlama ve Anlatma Metodu Akıl/İlim Kaynağı – Prof. Dr. Hüseyin ATAY

Prof. Dr. Hüseyin ATAY İSLAM’I ANLAMA VE ANLATMA METODU AKIL/İLİM KAYNAĞI Yüce Allah insanı yarattı ve ona bir bilgi kaynağı verdi. İnsan bu bilgi kaynağına göre bilgi elde edecek, bilmediğini onunla öğrenecek, bilgi üretecek ve ... Devamını Oku »