Anasayfa » Yazar Arşivi: ilsam (sayfa 4)

Yazar Arşivi: ilsam

Kur’an’da İnsan Hakları–Prof. Dr. Bayraktar BAYRAKLI

Prof. Dr. Bayraktar BAYRAKLI Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi “Silm” kökünden gelen “İslam” kavramının manaları şunlardır: Güven İslam insanlığa “güven” getirmiştir. Devletlerarası ilişkilerden tutunuz, bir toplumun içinde yer alan devlet-halk ilişkilerine, ailede erkek kadın ... Devamını Oku »

Hurafeler Karşısında Hz. Muhammed (sav) – Prof. Dr. İbrahim SARIÇAM

  Prof. Dr. İbrahim SARIÇAM                                                         Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Hurafeler, mantıksal temeli ve gerçek hayatla ilgisi bulunmayan yanlış inanç ve uygulamalardır. Din dışı alanlarda görülmekle birlikte dini konularda daha yaygındırlar. Irk ve ... Devamını Oku »

İslâm’ı Anlama ve Anlatma Metodu Akıl/İlim Kaynağı – Prof. Dr. Hüseyin ATAY

Prof. Dr. Hüseyin ATAY İSLAM’I ANLAMA VE ANLATMA METODU AKIL/İLİM KAYNAĞI Yüce Allah insanı yarattı ve ona bir bilgi kaynağı verdi. İnsan bu bilgi kaynağına göre bilgi elde edecek, bilmediğini onunla öğrenecek, bilgi üretecek ve ... Devamını Oku »

Hz. Peygamber’in Nezaket ve Merhameti – Prof. Dr. Saffet KÖSE

Prof. Dr. Saffet KÖSE Konya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Hz. Peygamber’in en önemli özelliklerinden birisi O’nun merhameti ve bundan doğan nezaketidir. İnsanları birbirine yaklaştıran, gönülleri kaynaştıran da bu tutumdur. Türkçede nezaketin karşıtı olarak kabalık ... Devamını Oku »

İslâm’ın İnsana Bakışı – Prof. Dr. Ahmet GÜÇ

Prof. Dr. Ahmet GÜÇ (Manisa)  Celal Bayar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Giriş Yüce Allah insanı en güzel şekilde yaratmış (1), yeryüzünün halifesi ilan etmiş (2) ve her ümmete, “Allaha kulluk edin, azdırıcılardan kaçının” diyen (3) ... Devamını Oku »

Kadına Yönelik Şiddete Kur’ân’ın Bakışı – Prof. Dr. Mehmet OKUYAN

ÖZET İnsanlık tarihi incelendiğinde erkeklerin, sahip oldukları fiziki güç, kuvvet ve diğer bir takım sebepler nedeniyle kadınları ikinci derece varlıklar olarak gördükleri ve onlara bu doğrultuda davrandıkları görülecektir. Oysa İslam dini, kadına büyük değer vererek ... Devamını Oku »

Hz. Peygamberin Kadınlara Kazandırdığı Şahsiyet Hakkı-Prof. Dr. Salih KARACABAEY

Prof. Dr. Salih KARACABEY Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Kur’ân-ı Kerim’de Allah’ın “Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik”(1) buyurduğu Hz. Muhammed (s.a.v.); insanların hemcinslerine yaptıkları zulüm ve haksızlıklar sebebiyle, karanlıklar içerisinde yaşanan bir ... Devamını Oku »

Küreselleşen Dünyada Dinî Kimlikler ve Mezhepler-Prof. Dr. Sıddık KORKMAZ

KÜRESELLEŞEN DÜNYADA DİNÎ KİMLİKLER VE MEZHEPLER RELIGIOUS IDENTITIES AND SECTS IN A GLOBALIZING WORLD Prof. Dr. Sıddık KORKMAZ* ÖZET Din olgusu insanlığın tarihi kadar eskidir ve insanlığın geleceği kadar da uzun ömürlü olacaktır. Çünkü bu ... Devamını Oku »

Din ve Barış: Dinin Dünya Barışına Katkısı – Prof. Dr. Ahmet GÜÇ

Din ve Barış: Dinin Dünya Barışına Katkısı Religion and Peace: The Contribution of the Religion to the World Peace Prof. Dr. Ahmet GÜÇ Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Giriş Özellikle 11 Eylül 2002’de ABD’deki ... Devamını Oku »

Maturidi’nin Kur’an Yorum Yöntemi–Prof. Dr. Şaban Ali DÜZGÜN

Prof. Dr. Şaban Ali DÜZGÜN Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı başkanı Şüphesiz her metin gibi Kur’an metni de bir dil yapısına göre oluşmuştur. Bu dil yapısını dikkate almak durumunda olduğu için, yorumcu bir ... Devamını Oku »