“TOPLUMSAL DEĞİŞME VE DİN” Editörlü Kitap Çağrısı

 

Çağrı metni dosyası için tıklayınız TOPLUMSAL DEĞİŞME VE DİN EDİTÖRLÜ KİTAP ÇAĞRI METNİ-PDF

BASVURU ÖZET TASLAGI

Değerli Bilim İnsanları ve Araştırmacılar,

Toplumsal değişme, toplumsal yapıda yer alan ilişkilerin, fikir ve düşüncelerin yeni bir biçim ve içerik kazanması sonucunda insanlar arası ilişkilerin ve toplumsal kurumların değişmesi olarak anlaşılabilir. Değişme evrenin ve dünyadaki yaşamın temel yasasıdır. Allah’ın akılla şereflendirdiği insanın yaşama sürecindeki mücadelesi, değişmenin dinamiği açısından önemlidir. İnsanoğlu biyolojik varoluşunun kuşaklar boyu değişen hareketliliğinde değişmenin hem öznesi, hem de nesnesi konumundadır. Hayatına yaptığı katkıların sonuçlarından kendisi de etkilenir. İnsanlığın tarım devriminden endüstri ve enformasyon devrimine kadar geçirdiği süreçler, toplumların yerleştikleri coğrafyaların stratejik konumlarıyla ilişkilendirildiğinde bizler farklı yaşam dünyalarının sosyolojik resimleriyle karşılaşırız. Bu nedenle, ilerleme gibi gerileme de toplumsal değişme kavramının kapsamındadır. Değişme sürecini, geleneksel toplumlara nazaran modern toplumlarda daha hızlı ve kapsamlı etkileriyle gözlemleyebiliriz. Çağımızda teknolojiye dayalı değişimin toplumsal hayata yansıyan çok yönlü etkileşimlerini yaşıyoruz.

Toplumsal yapılardaki değişmelerin neden olduğu sorunlar sosyolojinin ilgi alanlarından biri olarak toplumsal değişme hakkında teorik ve deneysel araştırmaların önem kazanmasını sağlamıştır. Toplumsal değişme konusunda birbirinden farklı yaklaşımlar, bize toplumların ve kültürel yapıların değişiminde çeşitli faktörlerin rol oynadığını göstermektedir. Bu kapsamda toplumun yerleştiği coğrafi konum, nüfus hareketlilikleri, din, kentleşme, ekonomi, teknolojik gelişmeler ve enformasyon hareketliliği toplumlarının geleneksel yapısını, kültürünü derinden etkilemektedir.

Toplumsal yapının bir unsuru olarak din, toplumdaki değişmelerden bağımsız değildir. Birçok dini oluşum ve özellikle İlahi dinler doğdukları ve yayıldıkları coğrafyalarda yaşayan insanların kültürleri üzerinde önemli değişimleri gerçekleştirmiştir. Toplumlar arasında rekabet ve mücadelenin öznesi konumunda bulunan dinlerin, zamanla muhafazakâr tutumla değişmelere karşı direnme boyutu söz konusudur. Ancak dinlerin, toplumsal değişme ile etkileşiminde yayıldığı toplulukların içinde bulundukları çevresel ve kültürel koşullar tarafından yeni bir içerikle yeniden yorumlandığı da gözlenmektedir. Bu kapsamda dinin farklı toplumsal kültürlerle yorumlanma dinamiği, dini algı, değerler, pratikler ve dinin hayata yansıyan yönlerinde değişmelere yol açabilmektedir. Yâni, dinin belirlediği yaşama biçimi, toplumsal ve kültürel değişmelerden etkilenmektedir. Böylece aynı dinin  farklı topluluk yapılarında birbirinden az ya da çok farklılaşmış çeşitli yorumları(grup, cemaat, tarikat yapıları) söz konusu olabilmektedir.

Toplumun kültür, siyaset ve sosyolojik yapısında artan farklılaşma, birey ve grupların dinî tecrübelerinin zenginleşmesi yönünde de değişikliklere yol açabilmektedir.

Kitabın kapsamı, toplumsal değişmenin dini hayata olan kapsamlı etkileri yanında, toplumsal değişme faktörü olarak dinin konumunu farklı boyutlarıyla ele alan çalışmalardan oluşacaktır.

Toplumsal değişmenin yoğun ve kapsamlı yaşandığı günümüz toplumlarında dinin farklı yaşama formlarıyla görünürlüğü, modern toplumsal yaşama dünyasına dindarlığın yansımaları ağırlıklı konu çeşitliliği beklentilerimiz arasındadır. 

Bu bağlamda İLSAM Yayınları olarak,  İlahiyat ilimlerinin yanı sıra, Psikoloji, Eğitim, Sosyoloji, Tarih, gibi birçok sosyal bilimler alanlarını da kapsayan TOPLUMSAL DEĞİŞME VE DİN konulu kitap projemizde sizleri yer almaya davet ediyoruz.

DETAYLAR

Kitabın, Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı (ÜAK)’nın Doçentlik Başvuru Şartlarında belirttiği tanımdaki “Tanınmış Uluslararası Yayınevi” şartlarına haiz (En az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar dünyanın bilinen üniversitelerinin kataloglarında yer alan) bir yayınevinde uluslararası ISBN No alınarak yayımlanması planlanmaktadır. Kitapta yer alan bölümler bir ya da birden fazla yazarlı olabileceği gibi, aynı yazar birden fazla eserle de katkı sunabilir. Orijinal araştırma ve derleme türündeki daha önce yayımlanmamış çalışmalardan oluşacak kitapta her yazar kendi çalışmasından sorumludur. Yayınevi ve Editörler yayımlanacak olan kitapta yer alan bölümlerde varılan sonuçlar veya fikirlerin sorumluluğunu taşımamaktadır. Yayınevi ve Editörlerin, bu yayında ileri sürülen bilgi, alet, ürün ya da işlevlerin doğruluğu, bütünlüğü, uygunluğu ve kullanılırlığı konusunda bir yüklenimi ve iddiası bulunmamaktadır. Bu sebeple herhangi bir nedenle sorumlu tutulamazlar. Kitapta yer alacak bölümlerin herhangi bir kısmı, Yayınevinin yazılı izni olmadıkça kaynak gösterilmeden yayınlanamaz, bilgi saklama sistemine alınamaz veya elektronik, mekanik vb. sistemlerle çoğaltılamaz. Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar iade edilmez ve yayınlanan yazılar için telif hakkı ödenmez. Kitap’ta yayın talebinde bulunan her katılımcıdan belli bir miktar yayın ücreti talep edilecektir. Hazırlanan kitap yazarlara 1 ARALIK 2022 tarihinde ulaştırılacaktır. Her yazara ücretsiz olarak 1 (bir) kitap gönderilecektir. Yazarlar, bahsi geçen kitap bölümü başvuru sürecinde, yazım sürecinde önemli tarihlere göre hareket etmelidirler. Gönderilen yazılar İLSAM Yayınları Yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.

Başvuru için Son Tarih: 30 Mayıs 2022

Tam Metinlerin Gönderilmesi: 1 Eylül 2022

Kitapların Yazarlara Ulaştırılması: 1  Aralık 2022

TAM METİN GÖNDERİM DETAYLARI

  1. Metin dili Türkçe olacaktır.
  2. Tam Metinler A4 (210×297 mm) kağıdı ölçüsünde, 1.25 aralık, iki yana yaslanmış, 12 punto Times New Roman olarak yazılmalıdır.
  3. Kenar ölçüleri soldan 4 cm, sağdan 2 cm ve de yukarıdan ve aşağıdan 3 cm olarak ayarlanmalıdır.
  4. Metin başlığı tek aralık, ortalanmış, 14 punto kalın, tümü büyük harf ve Times New Roman olarak yazılmalıdır.
  5. Başlıklar (Giriş ve Sonuç hariç) numaralandırılma şekline göre düzenlenmelidir.
  6. Metnin en başında yazar(lar)ın adı ve soyadı ile iletişim bilgilerini içeren bir kapak sayfası olmalıdır.
  7. Tam metinler; yukarıda belirtilen özellikler çerçevesinde tablolar, şekiller, özet ve kaynakça dâhil 20 sayfayı geçmemelidir.
  8. Dipnotlar ve kaynakça bilimsel akademik kurallara göre yazılmış olması gerekir.
  9. Kaynak gösterimi için dipnot kaynakça sistemi olan “İSNAD ATIF 2″ kullanılmalıdır. (Bkz.https://www.isnadsistemi.org/guide/isnad2/)

ÖNEMLİ BİLGİLER

Çalışmalarla ilgili İNTİHAL taraması sorumlu yazarlar ve Editör tarafından yapılacak olup, İNTİHAL tespit edilen eserler yayınlanmayacaktır. Bu konuda Editör ve Yayınevi sorumlu olmayıp, yaşanacak Hukuki ihtilaflarda tüm sorumluluk ilgili bölüm yazarlarına aittir. Gönderilen bölüm önerilerinde pratikten yola çıkarak yeni fikirler, teknikler ve çözümlemeler üreten metinlere öncelik verilmektedir. Kitapta bölüm yazarlığı yapmak isteyen akademisyen ve araştırmacılar en geç 30 Mayıs 2022 tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir.  Mailimize iletilen başvuru dosyasında önerilen bölümün başlığı ile çalışmanın problemi, amacı, yöntemi ve kapsamını içeren 150-200 kelimelik kısa bir özetine yer verilmelidir. Başvurusu kabul edilen adaylar için tam metinleri göndermesi için son tarih 1 Eylül 2022’dir. Bahse konu kitap için bölüm hazırlamayı planlayan araştırmacı ve akademisyenlerin en az doktora öğrencisi seviyesinde olması gerekmektedir. Sorularınıza en kısa sürede cevap alabilmek için ilsamyayinlari@gmail.com adresine mail gönderebilirsiniz.

İÇİNDEKİLER

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE DİN

TOPLUMSAL DEĞİŞME FAKTÖRÜ OLARAK DİN

TOPLUMSAL DEĞİŞMELERDEN ETKİLENME BOYUTUYLA DİN

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE DİNDARLIK

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE DİNİ GRUPLAR

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE YENİ DİNİ HAREKETLER

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE DİN İSTİSMARI

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE DİNİ YORUMLAR

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE FIKIH

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE TASAVVUF

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE MAHREMİYET ALGISI

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE DİNİ KİMLİKLER

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE İSLAM DÜNYASI

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE DİN EĞİTİMİ

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE DİNİ TÜKETİM

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE DİNİ TERÖRİZM

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE KADIN

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE MEDYA DİNDARLIĞI

DİN VE KÜLTÜR İLİŞKİSİ

Not: Bölüm  başlıkları genel öneri niteliğinde olup bunların dışında başlık, alt başlık  ve konu önerileriniz olursa lütfen editörle veya İLSAM kitap bölümü ile irtibata geçiniz. 

 

 

 

Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün